Maszyny Fomaco

M3_aaben

W naszej ofercie znajdują się maszyny wspierające następujące procesy:

  • Masownice próżniowe oraz zbiorniki magazynowe – dostępne z lub bez funkcji chłodzenia dla solanek i marynat mieszanych i przechowywanych.
  • Nastrzykiwarki- seria M3 dostępna jest z jednym, dwoma lub trzema podstawkami igłowymi – zależnie od poziomu wstrzyknięć i wymaganej/oczekiwanej kruchości mięsa