Fomaco

fomaco_logo

Rozwiązania Fomaco w zakresie przetwórstwa mięsa czerwonego rozwinęły asortyment nastrzykiwarek. Oferujemy nastrzykiwarki oraz maszyny pomocnicze które działają w połączeniu z nimi.

W naszej ofercie znajdują się maszyny wspierające następujące procesy:

 • Masownice próżniowe oraz zbiorniki magazynowe – dostępne z lub bez funkcji chłodzenia dla solanek i marynat mieszanych i przechowywanych.
 • Nastrzykiwarki- seria M3 dostępna jest z jednym, dwoma lub trzema podstawkami igłowymi – zależnie od poziomu wstrzyknięć i wymaganej/oczekiwanej kruchości mięsa

Nastrzykiwarki Fomaco serii M3.s

 • Higiena na najwyższym poziomie – łatwe mycie
 • Dokładny nastrzyk – powtarzalna jakość
 • Czysta solanka – igły nie zatykają się
 • Unikalne rozwiązanie mostu igłowego
 • Produkt pod pełną kontrolą
 • Elastyczna i wszechstronna
 • Solidna i łatwa w obsłudze

M3.s Technologia nastrzyku

Urządzenia służące do nastrzyku i marynowania produktów z mięsa wieprzowego czy wołowego jest szeroko stosowana w produkcji takich wyrobów jak: bekon, szynka, pastrami, wołowina peklowana, pieczona, steki czy też świeże mięso w przyprawach.

Elastyczność, solidność i dokładność to kluczowe cechy dla Fomaco, umożliiwiające klientowi nastrzyk produktu zarówno z kością, jak i bez kości, a także, w zależności od wymogu na niski czy wysoki poziom.

Unikalne rozwiązanie mostu igłowego

W przeciwieństwie do rozwiązania z zastosowaniem kolektora, w maszynach Fomaco serii M3.s zawory mostu igłowego są aktywowane indywidualnie w momencie zanurzenia się igieł w produkcie, dzięki czemu ilość powrotnej solanki jest w znacznym stopniu zredukowana. Wysokowydajna pompa odśrodkowa wytwarza ciśnienie o stałej wartości, niezależnie od ilości igieł zagłębionych w produkcie, zapewniając równomierne rozprowadzenie w produkcie, bez względu na jego wielkość.

Produkt pod całkowitą kontrolą

Stopy dociskowe podzielonej na sekcje belki okalają produkt, przytrzymując produkt w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się go na taśmie, a tym samym gwarantuje równomierny nastrzyk. W ten sposób zapobiegamy sytuacji gdy produkt jest nastrzyknięty dwukrotnie, lub wcale.

Czysta solanka – brak zatkanych igieł

Samooczyszczający się filtr białkowy FM 80 usuwa wszelkie drobiny zawarte w solance. Chroni to przed zatykaniem się otworków igieł – nawet po wielogodzinnej pracy – a tym samym umożliwia osiągnięcie równomiernej dystrybucji solanki oraz wysokiej jakości produktu finalnego.

Wysoki poziom higieny

Duży nacisk kładziony jest na zachowanie wysokiej higieny produkcji żywności. fakt ten był inspiracją dla Fomaco do skonstruowania maszyny zapewniającej zachowanie wysokiego poziomu highieny w trakcie pracy, a również łatwego i szybkiego mycia.

System przepływu solanki, głowice igłowe oraz zawory są zaprojektowane w taki sposób, aby dokładnie dopasować natężenie przepływu cieczy przez cały system, uniemożliwiając tym samym odkładaniu się pozostałości przy wejściu na zawory, etc.

Stacje filtracji solanki są osiągalne również ze schładzaniem (opcja) utrzymując solankę w niskiej temperaturze.

W połączeniu z monitorowaniem temperatury z panela dotykowego, solanka będzie miała możliwie niską ilość bakterii.

RÓŻNE KONFIGURACJE STOSOWANE W NASTRZYKIWARKACH DO NASTRZYKU MIĘSA

Różnej wielkości nastrzykiwarki serii M-3.s są skonstruowane w oparciu o identyczne zasady. Zasadnicza różnica między poszczególnymi modelami leży w szerokości taśmy transportera (420 mm, 550 mm, 750 mm, i 950mm). Nastrzykiwarki osiągalne są w wykonaniu z 1, 2 lub 3 mostami, w zależności od poziomu nastrzyku i wymagań dotyczących tenderyzacji. Ponadto, maszyny. Kolejnym kryterium jest ilość gniazd igłowych (48, 64, 88 lub 112) oraz rodzaj zastosowanych igieł; pojedyncze, podwójne i poczwórne.

Nastrzykiwarka jednogłowicowa

 • Jedna pompa i jedna głowica igłowa

Nastrzykiwarka dwugłowicowa

 • Jedna lub dwie pompy, zależnie od zastosowania
 • W wykonaniu z dwoma głowicami nastrzykującymi, lub z jedną głowicą nastrzykującą i jedną głowicą tenderyzującą.

Nastrzykiwarka trzygłowicowa

 • Dwie pompy
 • W wykonaniu z trzema głowicami nastrzykującymi, lub dwiema głowicami nastrzykującymi i jedną głowicą tenderyzującą.
 • Solidna i łatwa w obsłudze

Maszyny serii M3.s zawierają wyłącznie sprawdzone pod względem jakości komponenty, skonstruowane do pracy w wymagającym i agresywnym otoczeniu produkcyjnym.

Nastrzykiwarka z serii M3.s jest maszyną wytrzymałą, trwałą, niezawodną, o wysokich osiągach, wymagającą minimum konserwacji.

Jeśli wymagana jest zmiana gęstości nakłuć igieł, może być to zrobione bezpośrednio na panelu dotykowym.

Panel z kolorowym wyświetlaczem zamontowany jest na ramieniu przesuwnym, co ułatwia obsługę z dowolnej pozycji. Szkolenie obsługi jest szybkie gdyż można wybrać język komend ukazujących się na ekranie, system jest logiczny i intuicyjny.

Wiele procedur jest wykonywanie w pełni automatycznie:

 • Automatyczne smarowanie
 • Automatyczne monitorowanie temperatury solanki
 • Automatyczne kontrolowanie minimalnego cisnienia solanki
 • Automatyczne wykrywanie usterek
 • Program automatycznego mycia

Prospekty: