Variovac LINUS 650

Variovac LINUS 650
W pełni automatyczna liniowa zamykarka do tacek dla zastosowań przemysłowych.
Wyposażenie i komfort obsługi:
  • Linus jest w pełni automatyczną zamykarką do wszelkich zgrzewalnych, wstępnie przygotowanych tacek. Jako linia wyposa-żona w układarkę tacek, etykieciarkę i drukarkę, system napełniania i np. robot – manipulator “podnieś i odstaw”, Linus spełnia wszystkie wymagania przemysło- we i oferuje najlepsze rezultaty
  • Maksymalne wymiary zamykanych tacek są 500 x 277 mm (wymiar zewnętrzny) lub 500 x 277 mm (wymiar wewnętrzny) i wysokość 130mm.
  • Linus obrabia wszelkie zgrzewalne tacki, o różnych for- matach, wykonane np. z PP, PET, PS, aluminium i kartonu warstwowego
  • Wielkość tacki, sposób pakowania produktu (zgrzewanie, MAP), który może być również płynny, kruchy lub zamro- żony – decydują o wydajności maszyny
  • Doprowadzeni tacek odbywa poprzez stale napędzany przenośnik taśmowy, lub alternatywnie poprzez system z ruchomą belką. Standardowo przenośnik ma długość 1000 mm, lecz może być dostarczony również o długo- ściach 2000 mm i 3000 mm
  • System z ruchomą belką jest przygotowany na 2 do 5 swobodnych taktów nakładania (1330 do 3250 mm)
  • Linus oferuje intuicyjną obsługę poprzez kolorowy, uchylny panel dotykowy, który można obsługiwać z obu stron. Własne parametry programu są zapamiętywane, aby moż- na było powtarzać najlepsze wyniki pracy
  • Górny moduł zamykarki jest zabudowany tak, że każda tacka ma swoją ramkę do zgrzewania i dopasowane obci- nanie konturowe.
Parametry techniczne:
Sterowanie: uchylny panel dotykowy 7,6″m
różne języki, 80 zapamiętywanych programów
Folia: Ø max. 300 mm, rdzeń Ø 3“ / 76 mm
Max. szerokość folii:
cięcie zewn. = 355mm, wewn.= 315 mm
Transport folii:
silnik elektryczny, rozwijanie i zwijanie folii z pneumatycznym trzpieniem rozprężnym
Pneumatyka:
Festo
Ciśnienie sprężonego
powietrza:
min. 6 barów
Wydajność:
bdo 15 taktów/min ~ 60 opakowań/min

Pobierz katalog w języku polskim w formacie PDF [KATALOG]