Variovac VarioSteam

Pakowanie na świeżo Variosteam

Systemowe rozwiązanie VARIOVAC dla kuchni i zakładów żywienia zbiorowego. W tym zastosowaniu, świeżo przygotowaną gorącą żywnością (o tempera- turze 80 – 95 °C) napełnia się miseczki w maszynie pakującej. Porcjowanie może być ręczne lub automatyczne za pomocą dozownika objętościowego. Produktami takimi mogą być na przy- kład takie elementy menu, jak zupy, sosy, gulasz, warzywa, itp. Zaletą tego systemu opakowań jest wysoka temperatura napełnianych pro- duktów. Zapobiega to zanieczyszczeniu podczas napełniania i zamykania opakowania. Dzięki przedmuchowi parą na stanowisku zamykania, tlen z opakowania jest usunięty, przez co powstaje efekt próżni. Następujące po tym szybkie chłodzenie zapakowanych elementów – np. w agregacie lub łaźni lodowej – do temperatury rdzenia 3 °C i przechowywane ich w temperaturze 0 do 3 °C powoduje, że pozostają stabilnie zachowane naturalne wartości odżywcze, kolor i smak jedzenia w świeżym opakowaniu.

Dzięki tej koncepcji pakowania otrzy- muje się przechowalność bez pasteryzacji do 21 dni. Przed podaniem produkty są ogrzewane bardzo delikatnie w torbie w kuchniach regeneracyjnych. Sprawdzone w praktyce wielkości porcji z „próżniową” świeżą żywnością (300 g – 2500 g) zapewniają maksymalną elastyczność w odniesieniu do systemu dystrybucji i transportu oraz przewidywalne koszty dostawy. Niski koszt opakowania świeżej paczki i oszczędności w czyszczeniu naczyń gastronomicznych ze stali nierdzewnej można tu wymienić jako dodatkowe pozytywne aspekty. 

Pobierz katalog w języku polskim w formacie PDF [KATALOG]