NADZIEWARKI PRÓŻNIOWE

  • nadziewarki ślimakowe seria HP 
  • nadziewarki łopatkowe seria DP 

Wydajność maksymalna nadziewarek serii HP w kg /h dla ślimaka o skoku
48 mm i 72 mm –( Dotyczy wersji standard )

Model 48 72
HP 10 L 3696 5544
HP 10 E 5568 8352
HP 12 E 3648 5472
HP 15 E 6480 9720
HP 20 E 4560 6840
HP 25 E 7296 18000
HP 30 E 4992 7488

WYDAJNOŚĆ MAKSYMALNA NADZIEWAREK SERII DP w kg/h

DP 3 2.300
DP 10 E 6.000
DP 12 E 7.000
DP 14 E 10.700